31.05.2016 - Spotkanie z mieszkańcami Gminy Iwanowice

Zapraszamy mieszkańców Gminy Iwanowice będących właścicielami terenów objętych inwestycją „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) Odcinek II: ”węzeł „Szczepanowice” – węzeł „Widoma” – długości ok. 14km” na spotkanie informacyjne w dniu 31.05.2016, godz. 16. Spotkanie odbędzie się sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Widomej.
Celem planowanego spotkania jest zaprezentowanie mieszkańcom aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7, jak również przedstawienie harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

***

12.05.2016 - Spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Słomniki

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Słomniki będących właścicielami terenów objętych inwestycją „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) Odcinek II: ”węzeł „Szczepanowice” – węzeł „Widoma” – długości ok. 14km” na spotkanie informacyjne w dniu 12.05.2016, godz. 16. Spotkanie odbędzie się w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4.
Celem planowanego spotkania jest zaprezentowanie mieszkańcom aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7, jak również przedstawienie harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

***

26.04.2016 - Spotkanie z mieszkańcami Gminy Miechów

Zapraszamy mieszkańców Gminy Miechów będących właścicielami terenów objętych inwestycją „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) Odcinek I : granica woj. Świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – długość ok. 23.2 km oraz Odcinek II: ”węzeł „Szczepanowice” – węzeł „Widoma” – długości ok. 14km” na spotkanie informacyjne w dniu 26.04.2016, godz. 16. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 251 Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Celem planowanego spotkania jest zaprezentowanie mieszkańcom aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7, jak również przedstawienie harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

***

13.04.2016 - Spotkanie z mieszkańcami Gminy Książ Wielki

Zapraszamy mieszkańców Gminy Książ Wielki będących właścicielami terenów objętych inwestycją „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) Odcinek I : granica woj. Świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – długość ok. 23.2 km” na spotkanie informacyjne w dniu 13.04.2016, godz. 16. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na ul. Jana Śniadeckiego, Książ Wieki.

***

Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim)-Szczepanowice–Widoma–Zastów–Kraków (do węzła „Igołomska”) Odcinek I : granica woj. Świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – długość ok. 23.2 km Odcinek II: węzeł „Szczepanowice” (wraz z węzłem) – węzeł „Widoma” (wraz z węzłem) – długość ok 14.0 km.