Zaawansowanie projektu:

Etap prac nad Dokumentacją Projektową w stadium Koncepcji Programowej. Dla zadania obowiązująca jest prawomocna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.4200.3.2014.Asu z dnia 15.01.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach, utrzymana w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-OAII.4200.1.2015.ew.35 z dnia 13.07.2015r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania wg wariantów rekomendowanych przez Inwestora (wariancie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1)

Lokalizacja inwestycji:

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego; w powiatach:
- miechowskim – gminy: Książ Wielki, Miechów
- krakowskim – gminy: Słomniki, Iwanowice.