Projektant:

Konsorcjum
Voessing Polska Sp. z o.o.
ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH
Brunnenstrasse 29-31, 40223 Düsseldorf

Kierownicy projektu : Henryk Borowski, Michał Niemiec
Adres email: krakow@voessing.pl

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25 31-542 Kraków
tel. (12) 417-25-00
fax. (12) 411-01-18
Adres e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Kierownicy projektu:
Odcinek I: Wiktor Augustyn, Magdalena Ślaga
Odcinek II: Wiktor Augustyn, Alina Wróbel

www.voessing.pl
www.gddkia.gov.pl